INCONTRO FRA PRESIDENTI – SRECANJE MED PREDSEDNIKOMA

Spread the love

Il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il 19 maggio 2023 al Quirinale la Presidente della Slovenia Natàša Pìrc Mùsar. Si tratta del primo incontro ufficiale tra i due Presidenti. Diversi i temi sul tavolo: dalle relazioni bilaterali, alla situazione in Ucraina e nei Balcani occidentali, la rappresentanza parlamentare slovena garantita, Gorizia – Nova Gorica capitale europea della cultura e la restituzione del Nàrodni dom di Trieste alla comunità slovena.
Oggi la Presidente Slovena sarà a Napoli per incontrare militari sloveni lì di stanza, mentre lunedì sarà al vaticano per una visita a Papa Francesco.

Predsednik Sergio Mattarella je 19. maja 2023 na Kvirinalu sprejel predsednico Slovenije Natàšo Pìrc Mùsar. Gre za prvo uradno srečanje obeh predsednikov. Na mizi so različne teme: od dvostranskih odnosov, do razmer v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu, zagotovljene slovenske parlamentarne zastopanosti, Gorizia – Nova Gorica Evropske prestolnice kulture in vrnitve Narodnega doma Trst slovenski skupnosti. Slovenska Predsednica bo danes v Neaplju, kjer se bo srečala s tamkajšnjimi slovenskimi vojaki, v ponedeljek pa bo v Vatikanu na obisku pri Papežu Frančišku.