INCONTRO FRA PRESIDENTI – SRECANJE MED PREDSEDNIKOMA

Il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il 19 maggio 2023 al Quirinale la Presidente della Slovenia Natàša Pìrc Mùsar. Si tratta del primo incontro ufficiale tra i due Presidenti. Diversi i temi sul tavolo: dalle relazioni bilaterali, alla situazione in Ucraina e nei Balcani occidentali, la rappresentanza parlamentare slovena garantita, Gorizia – Nova Gorica capitale europea della cultura e la restituzione del Nàrodni dom di Trieste alla comunità slovena.
Oggi la Presidente Slovena sarà a Napoli per incontrare militari sloveni lì di stanza, mentre lunedì sarà al vaticano per una visita a Papa Francesco.

Predsednik Sergio Mattarella je 19. maja 2023 na Kvirinalu sprejel predsednico Slovenije Natàšo Pìrc Mùsar. Gre za prvo uradno srečanje obeh predsednikov. Na mizi so različne teme: od dvostranskih odnosov, do razmer v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu, zagotovljene slovenske parlamentarne zastopanosti, Gorizia – Nova Gorica Evropske prestolnice kulture in vrnitve Narodnega doma Trst slovenski skupnosti. Slovenska Predsednica bo danes v Neaplju, kjer se bo srečala s tamkajšnjimi slovenskimi vojaki, v ponedeljek pa bo v Vatikanu na obisku pri Papežu Frančišku.