Si riparte!

Cari Soci e Amici dell'Associazione Sloveni a Milano, dopo quasi due anni di forzata sospensione delle nostre attività dal vivo, siamo pronti a riprendere!

Domenica 17 ottobre sarà di nuovo l'occasione per il nostro incontro mensile dal vivo.
Nella parrocchia Corpus Domini  a partire dalle ore 16.15, è rinnovato l'appuntamento con la messa in lingua slovena presieduta da Don Gabrijel Kavčič


Sempre alle 16.15 inizierà l'incontro "Pravljične ure slovenščine" per i piccoli studiosi della lingua slovena con Fides.

Alle ore 17.00 segue il momento di piacevole convivio dove avremo nuovamente l'occasione di discutere del futuro dell'associazione. Dall'ultimo incontro del 3 ottobre è emerso che abbiamo carenza di candidati al nuovo consiglio e senza candidati l'associazione rischia di chiudere, per cui invitiamo nuovamente a valutare di dare la propria disponibilità in tal senso.
Per partecipare all'incontro bisognerà essere muniti di mascherina ed essere in possesso di Green pass.
Vi chiediamo, per motivi organizzativi, di confermare la vostra presenza all'incontro entro venerdì 15 ottobre (vale sia per gli adulti che per i bambini).
------------------------------------------------------------------
Dragi Člani in prijatelji Društva Slovenci v Milanu,

V Oratoriju cerkve Corpus Domini se bomo ponovno srečali v živo v nedeljo, 17. oktobra.
Ob 16.15 ste lepo vabljeni k Sveti maši v slovenskem jeziku z g. Gabrijelom Kavčičem.

Prav tako se bo ob 16.15 uri odvila "Pravljična ura slovenščine" za naše najmlajše. 

Ob 17.00 uri bo sledilo družabno srečanje na katerem se bomo podrobneje pogovorili o prihodnosti društva. Na zadnjem srečanju 3. oktobra se je namreč izkazalo, da nam primanjkuje kandidatov za novi upravni odbor. Brez kandidatov društvu grozi prenehanje delovanja, zato vas ponovno pozivamo, da razmislite o vaši kandidaturi in morebitnih idejah za prihodnje aktivnosti.
Za udeležbo na srečanju sta potrebna maska in Green pass.
Prosimo vas, da iz organizacijskih razlogov udeležbo na srečanju (tako za odrasle kot otroke) potrdite do petka 15. oktobra.